Svet-Stranek.cz
A Collector's website of the Shakespeare's fishing history
Stránky sběratele rybářské historie Shakespeare

Jak jsem začal - As I began:A Collector's website of the Shakespeare's fishing history

Jak jsem začal - As I began

Jmenuji se Zdeněk Sýkora
Tuto sbírku navijáků Shakespeare začal sbírat můj otec a to přibližně v roce 2000.
Sbírku doplňoval celé 4 roky bravurním způsobem.
Posledním květnovým dnem roku 2004 tomu bylo ovšem naposledy.
Můj první cajk se kterým jsem vyrazil poprvé k vodě, byl plnolaminátový prut Tokoz o délce 190 cm, který byl půlený a se šroubovací matkou uprostřed.Naviják Tokoz Stabil 341.
Až po zhruba dvou letech mi táta dal prut Shakespeara teleskop Economy 1076 - 350 a naviják Shakespeara
Dynamic 2170 a já byl v sedmém nebi.
Rozdíl byl v kvalitě tehdy poměrně velmi značný.
Jsem rybář zrovna tak jako byl otec,ale ke sbírce nebo jejímu rozšiřování mě zhruba rok nic nevedlo.

Ta pravá sběratelská vášeň u mě nastala někdy počátkem roku 2006.
Nastaly prvopočátky v utrácení peněz za překrásné exponáty jak v tuzemsku, tak hlavně na aukčních servrech
Ebay po celé Evropě a Markplaats v Holandsku.
Sbírku doplňuji pokud možno do ucelených sérii, což se můžu pochlubit, že se mi i v celku dobře daří.
Mám rád všechno kompletní, tak že když se mi podaří třeba i po 2 letech sehnat k navijáku chybějící krabičku, tak mám velkou radost.
Má sbírka obsahuje již široké spektrum rybářského cajku Shakespeare.
Ve své sbírce mám rovněž i pruty Shakespeare.
Přidány fotky z výstavy ještě fungujícího klubu historie rybařiny ze Žďáru nad Sázavou a rybářských závodů
pod názvem Bambus cup z Jenišova u Karlových Varů, kde se chytalo na starý cajk našich dědečků, fota z roku 2008 a 2009.
My name is Zdenek Sykora
This collection of reels Shakespeare began to collect my father, and that in about 2000.
The collection complements the four years bravado .
The last day of the May 2004 was the last course .
My first Tackles with whom I went first to the water , the rod Tokoz a length of 190 cm , which was a mother with a screw. Reel Stabil 341
After about two years my dad gave Shakespeare telescopic rod Economy 1076 - 350 and reel Shakespeare
Dynamic 2170, I was in heaven .
The difference in quality was then relatively large.
I am a fisherman just like his father was , but the collection or its expansion me about a year no avail.

The true collector's passion for me occurred sometime in early 2006.
Occurred in the beginnings of spending money for beautiful exhibits both at home and especially on auction servers
Ebay throughout Europe and Markplaats in the Netherlands.
The collection is complemented , if possible, to complete the series, which I can boast that I even doing quite well .
I love everything complete , so that if I manage even after 2 years to get to the winch missing the box , so I'm very happy .
My collection already contains a wide range of fishing Tackles Shakespeare .
In my collection I also have rods and Shakespeare .
New photos from the show still functioning club history fishers of Zdar and fishing events
called Bamboo cup of Jenisov in Carlsbad , where he fielded the old Tackles our grandfathers , photographs from 2008 and 2009. :-)
Výstava  - Žďár nad Sázavou 2005
Výstava  - Žďár nad Sázavou 2005
Výstava  - Žďár nad Sázavou 2005
Výstava  - Žďár nad Sázavou 2005
Bambus cup 2008 - Manažer rybářských závodů
Bambus cup 2008 - Celkové 2. místo
Bambus cup 2008 - moje maličkost vyhrála pohár za největší  rybu
Bambus cup 2009 - Já a vodník Miloš
návštěvníků stránky
celkem236 157
tento týden238
dnes41